VÅRA MÅL

Vi ska preliminärt:
– skapa och driva partiet, för att göra det möjligt för väljarna att rösta på vår politik om de så vill

– nå fram/ut till väljarna

– aktivera blankröstare, soffliggare, missnöjda, tveksamma med flera röstare

– föra upp våra frågor ”på dagordningen”

Lyckas vi med det så har vi gjort ett *bra* val.

Våra slutmål är:
– att avskaffa fyraprocentsspärren (och motsvarande i landstings- och kommunalvalen)

– att göra blankrösterna till giltiga röster

Vi ska inte ha som mål att komma in i riksdagen, eftersom ett sådant mål förvränger vårt engagemang, tänkande och beslutsfattande i sakfrågorna på ett skadligt sätt. Däremot kan naturligtvis vårt ärliga engagemang, tänkande och beslutsfattande i sak få som bieffekt att vi kommer in i riksdagen.

Med andra ord: Målet att komma in i riksdagen är för oss strategiskt sett en ickefråga. Valvinst i sig är inte centralt eller relevant för utövandet av vår politik.