VÅRA ARGUMENT

Det finns ett antal påståenden som dyker upp hela tiden när man diskuterar val, politiska partier och demokrati. Här följer våra värderingar på det området.

* ”Så ni tycker att partier ska vara engagerade i sak och hålla sig till det? Det skulle aldrig funka i hård realpolitik där alla tvingas spela med och överge sina ideal för att fiska väljare.”

Måste man verkligen spela med i det spelet? Låt oss anta att vi stryker punkt 3, vårt engagemang som kärnfrågeparti, och sedan kohandlar bort punkt ett och två. Då har vi inget kvar i partiprogrammet. Varför ska vi då lägga ner en massa oavlönat arbete? Var är vår trovärdighet, vårt engagemang, vår integritet då?

BRP finns till för att folk ska kunna rösta på partiet om de så vill och bryr sig. Om folkviljan sedan sätter oss i riksdagen så ska vi naturligtvis respektera folkviljan, och efter bästa förmåga driva vår politik i riksdagen.

Det är ett problem att fyraprocentsspärren påverkar politikerna att vända kappan efter vinden i stället för att bry sig. Det finns helt enkelt inte på kartan att vi skulle dregla efter köttgrytorna, kohandla eller med förtvivlan i blick försöka krysta oss igenom fyraprocentsspärren. Detta är ett medvetet, strategiskt beslut. Stryker vi det här beslutet så finns inte BRP längre. Vad som i bästa fall finns är ett annat parti. Det är väljarnas sak att rösta in oss i riksdagen eller inte.

 * ”Jag skulle ju så gärna vilja rösta på parti A, men då slänger jag ju bort min röst, så därför måste jag ju rösta på det parti jag inte vill rösta på.”

Det här går på tvärs mot själva demokratins kärna. Det är tragiskt att så många deppar ihop och går på det.

Vi har ju faktiskt demokrati i Sverige. Alla har rätt att i fria och hemliga val rösta på just det parti som de själva vill rösta på. Röstar de på det partiet så har de utövat själva kärnan i den svenska demokratin. Det är inte att slänga bort sin röst.

* ”Det är ändå ingen mening med att rösta, för min röst är bara en röst och påverkar inte valresultatet.”

Jojo, så säger de alla. Det är att deppa ihop alldeles för tidigt.
Soffliggarna i riksdagsvalet 2010 var 1 094 989 stycken, 15,37% av de röstberättigade. Om de alla röstade på samma parti utanför riksdagen så skulle det partiet blivit tredje största parti…

 * ”Det finns ändå inget att rösta på, så då låter jag bli.”

Det är sällan som det faktiskt är så illa ställt. Och nu finns ju faktiskt BRP också! 🙂

* ”Man måste ju rösta på samma parti i alla valen.”

Det måste man inte alls det. Man kan mycket väl ha kommit fram till att det ena partiet är det bättre valet i riksdagsvalet, det andra i kommunalvalet, och det tredje i landstingsvalet, och då har man naturligtvis all rätt i världen att rösta så. Det är högst hedervärt.

 * ”Man kan bara rösta på ett parti som finns i riksdagen.”

Det verkar faktiskt som om folk tror på det här ibland. Det finns gott om partier utanför riksdagen, och självfallet kan man rösta på dem, om man känner för det.

* ”Blankröster räknas som giltiga röster.”

Det finns de som tror på det här. Tyvärr har de fel. Blankröster räknas som icke giltiga röster.

* ”Fyraprocentsspärren behövs för att skapa starka regeringar.”

Och med spärren så har vi oftast haft minoritetsregeringar…

Spärren kom till för cirka femtio år sedan för att riksdagspartierna ville ha att göra med färre parter. Man sålde idén med argumentet att man skulle få en stark riksdag och regering som inte skulle behöva tjafsa med småpartier. Men styret av landet är inte menat att vara som en skyddad verkstad. Det är viktigt för demokratin att även små partier är representerade. Visst kan det bli diskussioner, men det ingår i jobbet!

* Tänk på återväxten!

Ska det politiska systemet fungera bra så behövs det en fungerande återväxt. En struktur där etablissemanget gör sitt bästa för att stänga nya partier ute leder i slutändan till att vi inte får in något nytt friskt blod utan bara till att det enda vi har att välja mellan är allt äldre och tröttare partier som till slut brakar ihop av sin egen tyngd. I bästa fall dyker det upp populistiska protestpartier som utnyttjar situationen för att fånga upp missnöjda väljare. (Visst, någon enstaka gång lyckas ett parti sega sig över gränsen – men det är väldigt sällan det sker, och alltid är det något parti som hänger på gärsgårn.)

Företag har en livscykel. Man vet om företagen att när de växt sig stora och etablerade så blir de så vana vid att göra som de alltid gjort att de får svårt att utveckla sig och bemöta vad som händer i verkligheten, och till slut så faller de ihop inifrån. För att klara att prestera så behövs då nya, unga företag som kan hantera situationen.

På samma sätt är det med partierna. Vi ska vara rädda om återväxten!

Fyraprocentsspärren som den används nu fungerar mest som ett sätt för de etablerade partierna att utöva vad som närmast kan liknas vid ett självskadebeteende, och dels som ett sätt att stänga konkurrensen ute.

Visst finns det en viss risk för att vi får en massa småpartier som kan ställa till trassel ifall fyraprocentsspärren tas bort, men nuvarande situation är faktiskt ändå mycket värre. Kom ihåg att det finns en naturlig spärr i form av antalet röstande som ska fördelas på antalet stolar, dvs ett riksdagsmandat kräver drygt 17 000 röster. Den naturliga spärren är okej, och mer än väl tillräcklig, tycker vi.

* ”Det måste ju skötas effektivt”?

Betänk att om vi fokuserar allt för mycket på snöd effektivitet, brådska och starke män i spetsen så riskerar vi att respekten för människorna och för demokratin faller mellan stolarna. Det vore mycket allvarligt.

Visst finns det en viss risk för att vi får en massa småpartier som kan ställa till trassel ifall fyraprocentsspärren tas bort, men nuvarande situation är faktiskt ändå mycket värre. Kom ihåg att det finns en  naturlig spärr i form av antalet röstande som ska fördelas på antalet stolar, dvs ett riksdagsmandat kräver drygt 17 000 röster. Den naturliga spärren är okej, och mer än väl tillräcklig, tycker vi.

* ”Stollepartier”? ”Kalle Anka-åsikter”? ”Obskyra partier”? ”Enfrågepartier”? ”Haschtomtar”?

Dra inte alla partier över en kam. Visst finns det partier med ”konstiga” åsikter, men det finns också partier med seriösa åsikter och stort engagemang; kärnfrågepartier snarare än enfrågepartier. Stämpla inte nya och små partier på förhand som oseriösa.

* ”Stollepartierna kommer att sabotera hela riksdagens arbete!”

”Stollepartierna” är ett skräckscenario som inte är särskilt sannolikt. De partierna får maximalt cirka 200 röster var i riksdagsvalet och kommer inte att komma in i riksdagen även om vi avskaffar fyraprocentsspärren, därför att det krävs drygt 17 000 röster för att få ett mandat. Om det skulle vara så att ”stollepartierna” kommer in i riksdagen så lär det bero på att de etablerade partierna misskött sig så kapitalt att folk i strömhopp har proteströstat. Då ingår det i demokratins spelregler att då får faktiskt de etablerade partierna tåla detta.

* Höja spärren?

Tja, hur har vi det i länder med tvåpartisystem? Och vad har vi för syn på demokrati när vi talar om ”obetydliga” partier, som man kan hålla utanför? Hur går det med återväxten och utvecklingsförmågan för de gamla partierna om vi bara har två dinosaurier som båda håller på att klappa ihop?

* Att runda fyraprocentsspärren.

Partierna försöker runda fyraprocentsspärren genom att sympatirösta, slå ihop partier till ett gemensamt parti med olika listor, göra valallians, och föreslå alternativröstning, med mera.

Det här är inte roligt längre. Det här är bara mer och mer krystade sätt att runda folkviljan, i stället för att ha något engagerat de står för och vill driva, något som folk kan vilja rösta på. Någonstans här börjar det snarast verka tragiskt. Inte minst för att de inte ser att med ett enda riddarslag skulle de kunna avskaffa hela problemet – avskaffa fyraprocentsspärren! Runda inte folkviljan!

* ”Att skapa ett blankröstarparti är lite som att sabotera demokratin. Om man inte gillar partierna så låter man bli att rösta på dem. Starta ett riktigt parti i stället.”

Många medborgare tycker att vi har ett antal partier och block som missköter sig, och bara bollar makten mellan varandra. Att i det läget säga att ”antingen röstar vi på dem eller så röstar vi inte alls” upphäver i praktiken demokratin. Det är odemokratiskt att kräva att vi ska rösta på det vi faktiskt inte vill rösta på. Det andra lika odemokratiska alternativet är att vi helt förväntas avstå från vår demokratiska rätt att rösta. Så ska det inte vara!

När vi i fria och hemliga val utövar vår rätt att rösta på det parti vi vill utan att utsättas för repressalier, då utövar vi kärnan i vår demokrati. Då har vi inte kastat bort vår röst eller saboterat demokratin.

Rösta i riksdagsvalet! Det är din demokrati det gäller!
Blankröstarpartiets partiprogram hittar du direkt på blankrost.wordpress.com.