Decemberöverenskommelsen är avskaffad

Decemberöverenskommelsen är nu ett minne blott, enligt uppgifter i massmedia. Vi välkomnar detta, eftersom DÖ i grund och botten bara var ett sätt att runda valresultatet. Nu återstår att se huruvida regering och riksdag klarar sig fram tills nästa ordinarie val, eller om det snart blir ett nyval.

Gräsrotsuppror

Det glunkas allt mera i massmedia om ett gräsrotsuppror mot Decemberöverenskommelsen, bland annat här: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/uppror-inom-m-mot-allianstaktik_4446003.svd . Vem vet, kanske det blir ett nyval i höst?

Engagera dig! Rösta med rötterna, och rösta på Blankröstarpartiet!

Decemberöverenskommelse – inget extraval

Regeringen och Alliansen har kommit överens om att det inte ska bli något extraval. Vi hoppas att de har lagt ner så mycket tid för tankearbete att det inte dyker upp några slamkrypare de närmaste månaderna. Har man för bråttom så finns ju alltid risken att det dyker upp problem i efterhand, vilka leder till en ny kris, där man måste riva upp den gamla överenskommelsen.

Det har talats mycket om att decemberöverenskommelsen skulle leda till ett mera stabilt och effektivt regerande. Det må vara hänt. Betänk bara att om vi koncentrerar oss för mycket på snöd effektivitet och starke män vid makten så riskerar respekten för själva demokratin att få stryka på foten.

En ledare i DN säger att ”Vad decemberöverenskommelsen gör är att den fingerar majoritetsval med tvåpartisystem.”, och att det är bättre eftersom ett majoritetsvalsystem i enmansvalkretsar är utformat för att det ska gå att styra trots splittring.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/lena-andersson-reinfeldt-var-ingen-forsiktig-pragmatiker/

Det här är säkert vackert tänkt, men det går i grund och botten tillbaka på ett effektivitetstänkande, snarare än ett demokratitänkande. Eller som det sägs i artikeln: ”*Tekniskt* [vår emfas/BRP] handlar det om att konstruera ett system som får fram en giltig majoritet och en beslutsför regering. Det sker lättare genom majoritetsval.”.

Redan i dag säger många ”jag vill ju inte rösta på det där partiet, men jag måste, för annars har jag ju kastat bort min röst”, trots att rätten att rösta på det parti man vill utan repressalier är den centrala kärnhandlingen i en demokrati. Ju mer vi närmar oss ett tvåpartisystem desto fler medborgare känner sig tvungna att rösta på ett parti de inte vill rösta på, och i slutändan har vi två maktpartier som bollar makten mellan varandra i full vetskap om att de är ensamma om den, medan medborgarna får sitta på läktaren och titta på. Det är måhända mer ”effektivt”, men det är inte självklart att det är det mest demokratiska.

Vi i Blankröstarpartiet BRP anser att alla röstande ska respekteras lika. En giltig majoritet och en beslutsför regering ska komma till genom att partierna skött sig så bra att tillräckligt med medborgare röstar på dem för att resultera i detta, även med bibehållen full respekt för demokratin och människorna. Då får *väljarna* rösta fram en majoritet, och partierna får respektera valresultatet även om det inte blir en majoritet. Det ingår i demokratins spelregler, anser vi.

Du får den regering du förtjänar, oavsett hur byråkratin har riggats tekniskt. Rösta BRP!

Extraval i mars 2015

Vid omröstning i riksdagen har Sverigedemokraterna fällt regeringens budgetförslag. Nu har statsminister Stefan Löfven informerat att han den 29 december 2014 kommer att utlysa extra val till den 22 mars 2015.

Nu är det dags att engagera sig på riktigt! Vill du hjälpa till? Kolla in vår hjälpsida https://blankrost.wordpress.com/hjalpa-till/ .

Och framför allt: Rösta på det du helst av allt vill rösta på!

Valresultat 2014

Resultatet hittills för det ordinarie valet i september 2014 är som följer:

Riksdagsvalet: 7 röster
Landstingsvalet: 5 röster
Kommunalvalet: 2 röster

Resultatet grundas på tolkningen att röster lagda på Blankpartiet, Blankröstpartiet eller Blankröstarpartiet är lagda på vårt parti.

Källa:
http://www.val.se/val/val2014/statistik/index.html#handskrivna
http://www.val.se/val/val2014/handskrivna/handskrivna.xls (exceldokument hämtat 4/12 2014)

Nu tar vi nya tag inför extravalet i mars 2015. Ta din chans att påverka politiken i Sverige. Rösta på det du helst av allt vill rösta på!

Riksdagsvalet färdigräknat

Nu är riksdagsvalet klart. Det kommer att ta ett tag innan vi vet hur det gick för oss, eftersom alla räknade röster inte är redovisade än. Det kan enligt reglerna ta ända upp till två månader innan alla rösterna i riksdagsvalet är redovisade. Landstingsvalet och kommunalvalet är fortfarande inte färdigräknade.

Ett varmt tack till alla som har hjälpt till, och till alla som har röstat!

Rolf Strömgren
Blankröstarpartiet

Nu är det offentligt – en röst är aldrig bortkastad!

Tre kunniga forskare, Olle Folke, Jenny Madestam och Johanna Rickne, redovisar modern forskning inom statsvetenskap och nationalekonomi – en röst är aldrig bortkastad.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/en-rost-ar-aldrig-bortkastad_3912466.svd

Förr ansåg man att rösten hade en snäv funktion, att ge ett parti representation. Nu har det visat sig att röster också är viktiga kanaler för att skicka information till hela det politiska systemet.

Detta innebär att partierna kan få större inflytande på politiken än vad deras formella röstetal visar. Att då taktikrösta ”på fel parti” ger politikerna fel budskap om vilken politik väljarna vill ha. Det är vid de allmänna valen som väljarna ges möjlighet att berätta för det politiska systemet vilken politisk riktning de vill att Sverige ska ta. Det enda sättet att slösa bort sin röst vid detta tillfälle är att inte rösta alls, säger de tre forskarna.

Det håller vi i Blankröstarpartiet med om. Bra gjort av forskarna att redovisa det här före valet, så att röstarna kan ta ställning på allvar. Att inte rösta, eller att rösta på just det parti man inte vill rösta på – det är att kasta bort sin röst.

Funderar du på att rösta blankt?

Funderar du på att rösta blankt, frågar Susanna Birgersson på ledarplats i DN.
http://www.dn.se/ledare/signerat/demokratin-behover-din-arbetsinsats/

Är du arg på hur det står till i Sverige? Blir du kanske så arg att du tillbringar hela söndagen på sofflocket?

Många gör sitt bästa för att bry sig om de viktiga frågorna, och röstar efter bästa förmåga. Rösta du också, och påverka politikerna i rätt riktning. Demokratin behöver dig.

Långben styr Sverige

Inför valet är det intressant att analysera Walt Disney som ett föredöme för den svenska politiken.

Många av er har ju med glädje sett Kalle Ankas julafton, alldeles särskilt husvagnssemestern.

Där ser vi grabbarna muta kon med hö för att få loss en pava mjölk. Sedan sitter hela gänget och festar vid köttgrytorna, medan bilen vinglar framåt utan förare.

Då kommer någon på den geniala idén att fråga vem som kör. Långben inser strax att det ju är han som kör, och med ett förtvivlat vrål kastar han sig ur husvagnen för att försöka komma upp i förarsätet igen.

Och som vi ju alla vet så tog han hem oss fint och säkert…

Det här har direkt bäring på hur den svenska politiken sköts. Ska vi muta väljarna för att få en plats vid köttgrytorna, eller ska vi tänka på hur vi kör, så att vi inte kör i diket?

Snart är det julafton för de svenska politikerna. Vill de sitta vid köttgrytorna eller vill de ta ansvar och tänka på hur de kör?

För oss är det viktigt att inte vara ett köttgryteparti. Vi bryr oss! Vi röstar! Rösta du också!

Rolf Strömgren
grundare
Blankröstarpartiet