Uncategorized

Decemberöverenskommelsen är avskaffad

Decemberöverenskommelsen är nu ett minne blott, enligt uppgifter i massmedia. Vi välkomnar detta, eftersom DÖ i grund och botten bara var ett sätt att runda valresultatet. Nu återstår att se huruvida regering och riksdag klarar sig fram tills nästa ordinarie val, eller om det snart blir ett nyval.