Gräsrotsuppror

Det glunkas allt mera i massmedia om ett gräsrotsuppror mot Decemberöverenskommelsen, bland annat här: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/uppror-inom-m-mot-allianstaktik_4446003.svd . Vem vet, kanske det blir ett nyval i höst?

Engagera dig! Rösta med rötterna, och rösta på Blankröstarpartiet!