Decemberöverenskommelse – inget extraval

Regeringen och Alliansen har kommit överens om att det inte ska bli något extraval. Vi hoppas att de har lagt ner så mycket tid för tankearbete att det inte dyker upp några slamkrypare de närmaste månaderna. Har man för bråttom så finns ju alltid risken att det dyker upp problem i efterhand, vilka leder till en ny kris, där man måste riva upp den gamla överenskommelsen.

Det har talats mycket om att decemberöverenskommelsen skulle leda till ett mera stabilt och effektivt regerande. Det må vara hänt. Betänk bara att om vi koncentrerar oss för mycket på snöd effektivitet och starke män vid makten så riskerar respekten för själva demokratin att få stryka på foten.

En ledare i DN säger att ”Vad decemberöverenskommelsen gör är att den fingerar majoritetsval med tvåpartisystem.”, och att det är bättre eftersom ett majoritetsvalsystem i enmansvalkretsar är utformat för att det ska gå att styra trots splittring.
http://www.dn.se/ledare/kolumner/lena-andersson-reinfeldt-var-ingen-forsiktig-pragmatiker/

Det här är säkert vackert tänkt, men det går i grund och botten tillbaka på ett effektivitetstänkande, snarare än ett demokratitänkande. Eller som det sägs i artikeln: ”*Tekniskt* [vår emfas/BRP] handlar det om att konstruera ett system som får fram en giltig majoritet och en beslutsför regering. Det sker lättare genom majoritetsval.”.

Redan i dag säger många ”jag vill ju inte rösta på det där partiet, men jag måste, för annars har jag ju kastat bort min röst”, trots att rätten att rösta på det parti man vill utan repressalier är den centrala kärnhandlingen i en demokrati. Ju mer vi närmar oss ett tvåpartisystem desto fler medborgare känner sig tvungna att rösta på ett parti de inte vill rösta på, och i slutändan har vi två maktpartier som bollar makten mellan varandra i full vetskap om att de är ensamma om den, medan medborgarna får sitta på läktaren och titta på. Det är måhända mer ”effektivt”, men det är inte självklart att det är det mest demokratiska.

Vi i Blankröstarpartiet BRP anser att alla röstande ska respekteras lika. En giltig majoritet och en beslutsför regering ska komma till genom att partierna skött sig så bra att tillräckligt med medborgare röstar på dem för att resultera i detta, även med bibehållen full respekt för demokratin och människorna. Då får *väljarna* rösta fram en majoritet, och partierna får respektera valresultatet även om det inte blir en majoritet. Det ingår i demokratins spelregler, anser vi.

Du får den regering du förtjänar, oavsett hur byråkratin har riggats tekniskt. Rösta BRP!