Nu är det offentligt – en röst är aldrig bortkastad!

Tre kunniga forskare, Olle Folke, Jenny Madestam och Johanna Rickne, redovisar modern forskning inom statsvetenskap och nationalekonomi – en röst är aldrig bortkastad.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/en-rost-ar-aldrig-bortkastad_3912466.svd

Förr ansåg man att rösten hade en snäv funktion, att ge ett parti representation. Nu har det visat sig att röster också är viktiga kanaler för att skicka information till hela det politiska systemet.

Detta innebär att partierna kan få större inflytande på politiken än vad deras formella röstetal visar. Att då taktikrösta ”på fel parti” ger politikerna fel budskap om vilken politik väljarna vill ha. Det är vid de allmänna valen som väljarna ges möjlighet att berätta för det politiska systemet vilken politisk riktning de vill att Sverige ska ta. Det enda sättet att slösa bort sin röst vid detta tillfälle är att inte rösta alls, säger de tre forskarna.

Det håller vi i Blankröstarpartiet med om. Bra gjort av forskarna att redovisa det här före valet, så att röstarna kan ta ställning på allvar. Att inte rösta, eller att rösta på just det parti man inte vill rösta på – det är att kasta bort sin röst.