Engagemang eller sekt?

Fredrick Federley (C) har sagt att ”Jag är hellre med i ett fyra-fem-sex-procentsparti som vill något, som har en riktning, än ett 20-procentsparti utan ryggrad”.

Sven-Olov Lööv kritiserar detta på ledarplats i centerpartistiska Östersunds-Posten 17 februari 2014, med orden ”Så uttrycker sig knappast en politiker, men väl en sektmedlem. I sekten har man ju Rätt. Man har skådat sanningen och ljuset och att bry sig om fårskallarna som inte gjort det är bara tidspillan.”.
http://www.op.se/opinion/ledare/uttrycker-sig-som-en-sektmedlem

Man må tycka vad man vill om herr Federley i övrigt, men här visar han kurage och integritet. Löövs uttalande är faktiskt skrämmande. Att se ner på människor som har ett engagemang, och tycka att en förtroendevald svensk politiker inte ska uttrycka sig i termer av uppriktigt engagemang utan vända kappan efter vinden i stället, tyder på en allvarlig tondövhet gentemot hela folkrörelsesverige.

Vi hoppas innerligen att Sven-Olov Löövs inställning inte är representativ bland Sveriges politiker och proffstyckare.