Intervju i NVP

Vår grundare Rolf Strömgren har blivit intervjuad i tidningen Nacka Värmdö Posten 19/8 2014. De gjorde även en puff på framsidan av papperstidningen för artikeln. Nacka Värmdö Posten utkommer en gång per vecka och har en upplaga på över 70 000 exemplar.

Artikeln finns på:

http://www.nvp.se/Val-2014/Skulle-angra-mig-livet-ut-om-jag-inte-startade-partiet/

 

Annonser